Notice: Undefined index: ch_visit in /web/htdocs2/msdynamics365cz/home/subdoms/servis/wp-content/themes/Divi/header.php on line 64

webcom ŘEŠENÍ pro servis

Díky řešení společností Microsoft a WEBCOM máte přehled o svých zákaznících, navazujete s nimi dlouhodobé vztahy a pečujete o ně i jejich zařízení. S řešením Customer Service a Field Service dostáváte do rukou velmi silný nástroj pro řízení celého vašeho prodejního a poprodejního procesu včetně sledování výkonnosti jednotlivých techniků a zařízení. V neposlední řadě máte pod kontrolou veškeré marketingové aktivity cílené na vybrané skupiny zákazníků i online přístup k manažerským výstupům a reportům.

Vlastní řešení si můžete poskládat z aktuální nabídky modulů, jejichž popis najdete níže:

CUSTOMER SERVICE - SLUŽBY

Prodejem nového zařízení vše teprve začíná. Díky řešení Dynamics 365 for Customer Service máte přehled o svých zákaznících, navazujete s nimi dlouhodobé vztahy a pečujete o ně a jejich zařízení.

 • Příchozí a odchodí telefonáty
 • Příchozí a odchodí e-mailová komunikace
 • Chat (Chat bots)
 • Znalostní báze
 • Interactive service hub

Efektivní sledování problémů a rychlá práce s nimi

Upravené formuláře v centru interaktivních služeb obsahují komponenty, které pomáhají agentům rychle zpracovávat všechny jejich důležité úkoly z jednoho místa:

 • Karta zákazníka ve formulářích poskytuje kompletní seznam kontaktních bodů.
 • Na časové ose naleznete sjednocený pohled o svých interakcích se zákazníky.
 • V centru interaktivních služeb lze spravovat: obchodní vztahy, kontakty, případy, aktivity, články znalostní báze, profily v sociálních sítích aj.

Zkrácení doby vyřízení hovoru
Nové řešení pro správu znalostí v aplikaci Dynamics 365 vás provede procesem vytváření článků znalostní báze, jejich přezkoumávání a publikování. Poskytuje také možnosti pro překlad a správu verzí na podporu životního cyklu.

Získání poznatků pomocí řídicích panelů
Nové řídicí panely poskytují interaktivní graf založený na vizuálních filtrech a nabízejí uživatelům souhrnné zobrazení jejich pracovního vytížení. Tyto řídicí panely pomáhají agentům efektivně organizovat čas, soustředit na důležité otázky a vykonat více práce.

Vytvoření fronty a směrování případů
Fronty mohou být uspořádány tak, aby se příchozí případy řadily například podle produktů nebo služeb. Tímto způsobem lze zajistit, aby jednotlivé případy připadly agentům se správnou kvalifikací.

Případy můžete automaticky vytvářet z e-mailů a záznamů sociálních sítí
Agenti již nemusí ručně vytvářet případy, které se vyskytují v e-mailu nebo na sociálních sítích – aplikaci Microsoft Dynamics 365 je možné nastavit tak, aby automaticky vytvářela případy z více kanálů. U případů, které jsou vytvořeny z e-mailových zpráv, lze odeslat zákazníkovi odpověď pomocí šablony s podrobnostmi o případu.

Smlouvy o rozsahu služeb
Smlouvy o rozsahu služeb (SLA) umožňují jasně definovat časové osy, ve kterých se očekává, že váš tým splní klíčové ukazatele výkonu (KPI) služby, kterou poskytujete.

Přidejte na formulář případu ovládací prvek časovače a umožněte tak svým agentům vidět v reálném čase zbývající nebo uplynulý čas řešeného případu.

Definování podmínek a nároků smlouvy
Rychle zjistěte, na jaký typ podpory má zákazník nárok. Když se klient spojí s týmem podpory, tyto informace pomohou agentům určit, zda má zákazník nárok na podporu a zda měl být pro něj vytvořen případ.

Práce s případy
Jakmile se zákazník obrátí na vaši organizaci, agent otevře případ a zadá informace o klientovi a jeho problému.

Případy lze zařadit do fronty nebo přiřadit jinému zaměstnanci. Zaznamenáním aktivit a času stráveného na případu může manažer sledovat výkon a produktivitu. Vyřešený případ lze opět otevřít tak, aby u něj v případě potřeby mohly být zaprotokolovány další aktivity a čas.

Sdílení informací ve znalostní bázi
Agenti mohou sdílet informace (například běžné problémy a schválené opravy, specifikace produktů a aktualizace) ve formě článků uložených ve znalostní bázi, v nichž lze vyhledávat. Jakmile zástupce najde vhodný článek, může jej odeslat e-mailem přímo zákazníkovi a uložit s případem k pozdější revizi.

Tvorba a plánování služeb
Zvyšte spokojenost zákazníků tím, že jasně definujete, jaké služby budete poskytovat. Tyto služby pak můžete efektivně a optimálně plánovat. Pomocí této funkce zajistíte správnou kombinaci pracovníků, zařízení a vybavení. Můžete také sledovat, jakou dobu během dne, kterou službu a pracovníka zákazníci upřednostňují.

Sledování výkonu a produktivity pomocí sestav a řídicích panelů
Sestavy představují účinný způsob, jak průběžně získávat informace o výkonu oddělení služeb zákazníkům. Díky těmto informacím můžete vytvářet přesnější plány, předpovídat potřebné zdroje a vylepšovat výkon.

Aplikace Microsoft Dynamics 365 představuje nové výchozí řídicí panely pro agenty a manažery. Zástupci oddělení služeb zákazníkům mohou použít řídicí panel k zobrazení svých případů s podrobnostmi, jako jsou například:

 • Priorita případu
 • Případy těsně před překročením SLA
 • Průměrná doba zpracování

Vedoucí oddělení služeb zákazníkům mohou využívat řídicí panely k zobrazení jednotlivých případů se všemi zástupci oddělení služeb zákazníkům (agenty) nebo frontami. Vedoucí oddělení služeb zákazníkům také získá přehled o tom, zda byla splněna SLA pro případy, nebo ne.

field service - služby u zákazníků

Díky plánování servisních zakázek můžete efektivně využít pracovní dobu servisních techniků s ohledem na spokojenost klientů a odbavení jejich požadavků na servis včetně zapůjčení náhradního zařízení nebo velmi rychlou opravu. Procesy jsou na sebe navázány například notifikační SMS zprávou zákazníkovi a servisní technik je upozorněn na nový servisní výjezd na mobilním zařízení. Již v době objednání zákazníka na servis plánuje a rozděluje dispečer práci technikům, čímž vytěží kapacitu servisu do poslední minuty. Vše obsluhujete z jednoho místa. Plánujete docházku zaměstnanců, servisní návštěvy u zákazníků, práci techniků, reálný čas práce na zakázkách díky užitečným aplikacím na míru a mnoho dalšího. A to vše zvládnete i díky webovému klientovi z cest, zahraničí nebo pohodlí domova.

Řešení zahrnuje:

 • Smlouvy
 • Dispečink
 • Plánování
 • Mobilní sklady
 • Servisní protokoly

Field Service rozšiřuje Microsoft Dynamics 365 (online) o kompletní řešení pro správu Služby u zákazníků, včetně servisních míst, majetku zákazníka, preventivní údržby, správy pracovních příkazů, správy zdrojů, soupisu produktů,  fakturace a analytických nástrojů.

Field Service vám pomůže např.:

 • Optimalizovat váš plán služeb pomocí efektivního směrování, spárování dovedností a zkrácení doby cesty.
 • Optimalizovat cestovní náklady.
 • Zlepšit komunikaci a spolupráci v reálném čase mezi techniky, dispečery a zákazníky.

Správa pracovních příkazů
Rychle vytvářejte pracovní příkazy obsahující všechny informace, které je třeba odeslat technikům do místa poskytování služeb.

Plánovací vývěska
Flexibilní plánovací vývěska podporující funkci přetažení umožňuje dispečerům přiřazovat zdroje a vytvářet plány pro několik pracovních příkazů pomocí zobrazení seznamu nebo mapy.

Správa zdrojů
Konfigurujte informace o zdrojích tak, aby dispečer mohl efektivně spárovat nejlepšího terénního technika s pracovním příkazem na základě dostupnosti, vzdálenosti k místu a požadovaných dovedností.

Preventivní údržba
Konfigurujte smlouvy o poskytování služeb vašim zákazníkům, které budou automaticky generovat opakované pracovní příkazy a zajistí, že je prováděna správná údržba vybavení.

Řízení zásob
Rozšiřte katalog produktů Dynamics 365 o systém pro evidenci zásob.

Fakturace zákazníkům
Dokončené pracovní příkazy lze přeměnit na faktury.

IoT - CONNECTED FIELD SERVICE

Služby obsluhy zákazníků v terénu se vyvíjejí spolu s rozvojem technologií. Bezpilotní systémy a mnohé další budou i nadále přetvářet obchodní modely a zákaznické zkušenosti. Tyto revoluční technologie mohou pomoci výrobcům a dodavatelům zvyšovat ziskovost a zlepšovat vztahy se zákazníky. Data jako teplota, zatížení, otáčky, tlak a vibrace mimo proces práce zařízení je potřeba vždy sledovat a předcházet poruše. Příkladem nových technologií může být Microsoft HoloLens, která v současné době pomáhá 24 000 technikům ve společnosti Thyssenkrupp s odbornou přípravou, vývojem a přístupem na zařízení a vybavení zákazníka včetně strukturovaných zápisů o komplikacích při provozu. Očekává se, že do roku 2025 bude na světě propojeno 75 miliard zařízení zákazníků. Díky tomu mohou výrobci analyzovat údaje o výkonu produktu v reálném čase.

Prediktivní údržba
Připojte a monitorujte svá zařízení, abyste získali prediktivní údržbu. Budete tak moci plánovat údržbu a vyhnete se nežádoucím potížím.

Vzdálené monitorování
Připojte a monitorujte svá zařízení, abyste mohli analyzovat data o jejich provozu, a automatizujte procesy údržby, abyste předešli jejich výpadkům.

UNIFIED SERVICE DESK

Unified Service Desk vám poskytuje rozšířené diagnostické informace, které umožňují mnohem snáze identifikovat volajícího klienta. Jde o jednotné rozhraní, které poskytuje například rychlé vytváření aplikací pro telefonní centra tak, aby agenti mohli získat jednotné údaje o zákaznících. Lze agregovat informace o zákaznících z různých oblastí Dynamics 365 nebo jiných externích systémů, jako třeba účetnictví, a poskytuje 360° pohled na interakce zákazníků. Vaši agenti tak získají okamžitý přístup ke klíčovým obchodním informacím a mohou rychle reagovat na požadavky klientů.

Řešení umožňuje:

 • Propojení na virtuální telefonní ústřednu.
 • Unified Service Desk pro Microsoft Dynamics 365 poskytuje konfigurovatelné rozhraní, které umožňuje rychlé vytváření aplikací pro telefonní centra. Agenti mají jednotné zobrazení údajů o zákaznících.
 • Aplikace Unified Service Desk, která je sestavena pomocí rozhraní User Interface Integration (UII), je navržena jako řada adaptérů a modulů, které usnadňují správu prvků uživatelského rozhraní aplikace Dynamics 365 (například stránky a dialogy), automatické načtení souvisejících záznamů, skriptování agenta, konfigurovatelné panely nástrojů a tak dále.
 • Aplikaci Unified Service Desk lze konfigurovat a spravovat pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365 nebo Microsoft Dynamics 365 pro Outlook. Rozhraní je velmi jednoduché a nevyžaduje znalost programování, pouze pochopení logiky úpravy prostředí pro agenta.
VÝVOJ NA ZAKÁZKU

Zakázkový vývoj poskytuje zákazníkovi řešení v okamžiku, kdy jeho současné systémy nemohou pokrýt požadované potřeby. Výhodou zakázkového vývoje je skutečnost, že nejsme omezeni jen jedním typem aplikací. Dle požadavků klienta vybereme tu nejvhodnější technologii a architekturu i s ohledem na budoucí údržbu a rozvoj.

Kdy potřebují zákazníci zakázkový vývoj:

 • současný systém nemá požadovanou funkcionalitu
 • cena dopracování nových funkcionalit do současného systému je příliš vysoká nebo není možná
 • existuje systém, který dokáže pokrýt novou potřebu, ale klient nevyužije celou komplexnost systému
 • nemodernost a robustnost stávajících systémů
 • při integraci současných systémů na ostatní infrastrukturu
 • zákazník chce, aby se vývoj řídil a přizpůsoboval dynamicky jeho požadavkům na systém

 

JAKÉ TYPY APLIKACÍ DODÁVÁME?

Windows/Desktopové aplikace
Desktopové nebo Windows aplikace jsou nainstalované na lokálním počítači. Jednoznačnou výhodou je, že taková aplikace má přístup k různým periferiím, jako jsou pokladny, čtečky, síť atd. Další výhodou je cena, kdy vývoj desktopové aplikace je levnější než vývoj webového nebo mobilního řešení. Aplikace je nainstalovaná lokálně na počítači a pro spuštění je třeba se připojit do firemní sítě. Tímto typem aplikací se nejčastěji řeší interní systémy společností, administrační části systémů apod.

Webové aplikace
Webové aplikace běží na webovém serveru a ten může být provozován u zákazníka nebo v cloudu. Výhodou webových aplikací je jejich dostupnost přes internet. Další výhodou tohoto typu řešení je jeho snadná automatická aktualizace. Oproti desktopovým aplikacím je náročnější na vývoj.

Nejčastěji vyvíjíme webové aplikace v moderních technologiích, které zajištují bezproblémové zobrazení aplikace na tabletech i mobilních zařízeních.

Jako webovou aplikaci můžete mít svoje CRM, eshop, skladový systém, online objednávku servisu, systém pro zákazníky (helpdesk), kompletní ERP a další typy aplikací. Možnosti webového vývoje  jsou neomezené. Naše společnosti se zaměřuje především na rozsáhlá webová řešení, se kterými máme bohaté zkušenosti. Čím se nezabýváme, je tvorba designu stránek. Design vždy řešíme v úzké spolupráci se zákazníkem.

Mobilní aplikace
Mezi mobilními aplikacemi najdete nativní aplikace pro operační systémy iOS, Android a Windows 10 Mobile. Výhodou těchto řešení je jejich přístup k hardwaru, jako je fotoaparát, GPS, SMS, telefonní seznam a možnost přijímat oznámení a notifikace.

Pro vývoj tohoto typu aplikací používáme technologii Xamarin, která umožňuje psaní 1 aplikace pro všechny platformy najednou. Jako příklad můžeme uvést aplikaci pro přehled a správu benefitů, manažerskou aplikaci pro vyhodnocení výsledků firmy atd.

Služby
Tento typ aplikací se nejčastěji používá, když zákazníkem požadovaná aplikace nepotřebuje frontend, ale jen poskytuje rozhraní, přes které poskytuje data nebo naopak přes jiné rozhraní data konzumuje. Nejčastěji se služby používají v integračních scénářích, kdy poskytují rozhraní externím systémům, nebo se v pravidelných intervalech stahují data z jiných systémů, kdy tyto systémy poskytují rozhraní nejčastěji přes webové služby.

NÁKUP & DODAVATELÉ

Systém řízení vztahů s dodavateli (SRM)

Porozumění dodavateli, profesionální přístup, optimalizace procesů.
V mnoha organizacích představuje nákupní proces činnost zaměstnávající velký počet lidí v různých divizích a odděleních, kteří nakupují materiál, zboží a služby od velkého počtu dodavatelů. Vzácně se však nákupní role jednoho oddělení koordinují s nákupními úkoly ostatních oddělení. Mnozí odběratelé jsou také odkázáni sami na sebe ve vyhledávání nových a udržení stávajících dodavatelů. Je to často proto, že organizace neposkytuje svým odběratelům o dodavatelích komplexní informace, které by jim pomohly v rozhodování, jaké dodavatele použít v jakých obchodních situacích.SRM (Supplier Relationship Management) od společnosti WEBCOM je specializovaná softwarová aplikace určená pro řízení dodavatelských vztahů postavená na platformě Microsoft Dynamics 365 a poskytne vám odpovědi na následující otázky:
 • Co nakupujeme od jednotlivých dodavatelů?
 • Jaké množství a za jaké ceny?
 • Jsou naši dodavatelé nezávislé subjekty nebo jsou majetkově provázaní?
 • Jak jsou kapitálově silní naši dodavatelé?
 • Jaká případná rizika pro nás představuje konkrétní dodavatel?
 • Máme společné dodavatele s našimi konkurenty?
 • Jak se v časem mění naše nákupní praxe?

Řešíte odpovědi na některou z těchto otázek a chcete mít informace v jednom systému?

SRM je propojený s účetním softwarem, nebo ERP systémem (SAP R/3, Microsoft AX, a další), kde se evidují faktury a platby jednotlivým dodavatelům, aby bylo možné vyhodnotit plnění vysoutěžených podmínek a cen, porovnávat zasmluvněný a reálný spend u dodavatelů, ale i vyhodnocovat kvalitu jednotlivých fakturovaných dodávek. Tato část systému umožní Category managerům vyhodnocovat portfolio dodavatelů v dané kategorii, přizvat je k novému poptávkovému řízení a zajistit plynulé dodávky. Managementu nákupního oddělení dashboardy odhalí potenciální úspory a možnost nastavit plán úspor podle jednotlivých kategorií.

TALENT

Microsoft Dynamics for Talent

Microsoft Dynamics 365 for Talent vám usnadní přijímací proces nových pracovníků a pomůže s výběrem správných lidí, umožní vám zavázat si zaměstnance a optimalizovat vaše HR programy. Talent je propojen s LinkedInem, díky tomu si můžete ověřit kvalifikaci kandidátů a dozvědět se o nich vše podstatné. Zjednodušte si náborový proces díky automatickému plánování pohovorů a rychlé zpětné vazbě. Systém je navržen tak, aby HR manažeři měli v každé fázi náboru aktuální informace a mohli tak dělat kvalifikovaná rozhodnutí o přijetí. Talent poskytuje kompletní 360° pohled na zaměstnance a jejich práci díky soustředění HR programů do jednoho místa, od benefitů a odměňování k hlášení absencí a dodržování interních směrnic a pravidel. Abyste našli ty správné lidi, udržovali jejich loajalitu a produktivitu, využijte Talent!

Pin It on Pinterest

×