Notice: Undefined index: ch_visit in /web/htdocs2/msdynamics365cz/home/subdoms/servis/wp-content/themes/Divi/header.php on line 64

webcom ŘEŠENÍ pro servis

Díky řešení společností Microsoft a WEBCOM máte přehled o svých zákaznících, navazujete s nimi dlouhodobé vztahy a pečujete o ně i jejich zařízení. S řešením Customer Service a Field Service dostáváte do rukou velmi silný nástroj pro řízení celého vašeho prodejního a poprodejního procesu včetně sledování výkonnosti jednotlivých techniků a zařízení. V neposlední řadě máte pod kontrolou veškeré marketingové aktivity cílené na vybrané skupiny zákazníků i online přístup k manažerským výstupům a reportům.

Vlastní řešení si můžete poskládat z aktuální nabídky modulů, jejichž popis najdete níže:

CUSTOMER SERVICE - nástroje ke správě zakáznických služeb

Prodejem nového zařízení vše teprve začíná. Díky řešení Dynamics 365 for Customer Service máte přehled o svých zákaznících, navazujete s nimi dlouhodobé vztahy a pečujete o ně a jejich zařízení. 

 

 • Efektivní sledování problémů a rychlá práce s nimi
 • Zkrácení doby vyřízení hovoru
 • Získání poznatků pomocí řídicích panelů
 • Vytvoření fronty a směrování případů
 • Případy můžete automaticky vytvářet z e-mailů a záznamů sociálních sítí
 • Smlouvy o rozsahu služeb
 • Definování podmínek a nároků smlouvy
 • Práce s případy
 • Sdílení informací ve znalostní bázi
 • Tvorba a plánování služeb
 • Sledování výkonu a produktivity pomocí sestav a řídicích panelů

Pro detailnější informace klikněte zde.

field service - efektivní plánování techniků v terénu

Díky plánování servisních zakázek můžete efektivně využít pracovní dobu servisních techniků s ohledem na spokojenost klientů a odbavení jejich požadavků na servis včetně zapůjčení náhradního zařízení nebo velmi rychlou opravu. Procesy jsou na sebe navázány například notifikační SMS zprávou zákazníkovi a servisní technik je upozorněn na nový servisní výjezd na mobilním zařízení. Již v době objednání zákazníka na servis plánuje a rozděluje dispečer práci technikům, čímž vytěží kapacitu servisu do poslední minuty. Vše obsluhujete z jednoho místa. Plánujete docházku zaměstnanců, servisní návštěvy u zákazníků, práci techniků, reálný čas práce na zakázkách díky užitečným aplikacím na míru a mnoho dalšího. A to vše zvládnete i díky webovému klientovi z cest, zahraničí nebo pohodlí domova.

Řešení zahrnuje:

 • Smlouvy
 • Dispečink
 • Plánování
 • Mobilní sklady
 • Servisní protokoly

Detailnější informace najdete zde.

 

CONNECTED FIELD SERVICE - centrální obsluha zákaznických zařízení

Služby obsluhy zákazníků v terénu se vyvíjejí spolu s rozvojem technologií. Bezpilotní systémy a mnohé další budou i nadále přetvářet obchodní modely a zákaznické zkušenosti. Tyto revoluční technologie mohou pomoci výrobcům a dodavatelům zvyšovat ziskovost a zlepšovat vztahy se zákazníky. Data jako teplota, zatížení, otáčky, tlak a vibrace mimo proces práce zařízení je potřeba vždy sledovat a předcházet poruše. Příkladem nových technologií může být Microsoft HoloLens, která v současné době pomáhá 24 000 technikům ve společnosti Thyssenkrupp s odbornou přípravou, vývojem a přístupem na zařízení a vybavení zákazníka včetně strukturovaných zápisů o komplikacích při provozu. Očekává se, že do roku 2025 bude na světě propojeno 75 miliard zařízení zákazníků. Díky tomu mohou výrobci analyzovat údaje o výkonu produktu v reálném čase.

Prediktivní údržba
Připojte a monitorujte svá zařízení, abyste získali prediktivní údržbu. Budete tak moci plánovat údržbu a vyhnete se nežádoucím potížím.

Vzdálené monitorování
Připojte a monitorujte svá zařízení, abyste mohli analyzovat data o jejich provozu, a automatizujte procesy údržby, abyste předešli jejich výpadkům.

Více informací naleznete zde.

UNIFIED SERVICE DESK - propojení telefonní ústředny s externími systémy

Unified Service Desk vám poskytuje rozšířené diagnostické informace, které umožňují mnohem snáze identifikovat volajícího klienta. Jde o jednotné rozhraní, které poskytuje například rychlé vytváření aplikací pro telefonní centra tak, aby agenti mohli získat jednotné údaje o zákaznících. Lze agregovat informace o zákaznících z různých oblastí Dynamics 365 nebo jiných externích systémů, jako třeba účetnictví, a poskytuje 360° pohled na interakce zákazníků. Vaši agenti tak získají okamžitý přístup ke klíčovým obchodním informacím a mohou rychle reagovat na požadavky klientů.

Řešení umožňuje:

 • Propojení na virtuální telefonní ústřednu.
 • Unified Service Desk pro Microsoft Dynamics 365 poskytuje konfigurovatelné rozhraní, které umožňuje rychlé vytváření aplikací pro telefonní centra. Agenti mají jednotné zobrazení údajů o zákaznících.
 • Aplikace Unified Service Desk, která je sestavena pomocí rozhraní User Interface Integration (UII), je navržena jako řada adaptérů a modulů, které usnadňují správu prvků uživatelského rozhraní aplikace Dynamics 365 (například stránky a dialogy), automatické načtení souvisejících záznamů, skriptování agenta, konfigurovatelné panely nástrojů a tak dále.
 • Aplikaci Unified Service Desk lze konfigurovat a spravovat pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365 nebo Microsoft Dynamics 365 pro Outlook. Rozhraní je velmi jednoduché a nevyžaduje znalost programování, pouze pochopení logiky úpravy prostředí pro agenta.

Pro více informací klikněte zde.

NÁKUP & DODAVATELÉ - Systém řízení vztahů s dodavateli

Porozumění dodavateli, profesionální přístup, optimalizace procesů.
V mnoha organizacích představuje nákupní proces činnost zaměstnávající velký počet lidí v různých divizích a odděleních, kteří nakupují materiál, zboží a služby od velkého počtu dodavatelů. Vzácně se však nákupní role jednoho oddělení koordinují s nákupními úkoly ostatních oddělení. Mnozí odběratelé jsou také odkázáni sami na sebe ve vyhledávání nových a udržení stávajících dodavatelů. Je to často proto, že organizace neposkytuje svým odběratelům o dodavatelích komplexní informace, které by jim pomohly v rozhodování, jaké dodavatele použít v jakých obchodních situacích.SRM (Supplier Relationship Management) od společnosti WEBCOM je specializovaná softwarová aplikace určená pro řízení dodavatelských vztahů postavená na platformě Microsoft Dynamics 365 a poskytne vám odpovědi na následující otázky:

 • Co nakupujeme od jednotlivých dodavatelů?
 • Jaké množství a za jaké ceny?
 • Jsou naši dodavatelé nezávislé subjekty nebo jsou majetkově provázaní?
 • Jak jsou kapitálově silní naši dodavatelé?
 • Jaká případná rizika pro nás představuje konkrétní dodavatel?
 • Máme společné dodavatele s našimi konkurenty?
 • Jak se v časem mění naše nákupní praxe?

Řešíte odpovědi na některou z těchto otázek a chcete mít informace v jednom systému?

SRM je propojený s účetním softwarem, nebo ERP systémem (SAP R/3, Microsoft AX, a další), kde se evidují faktury a platby jednotlivým dodavatelům, aby bylo možné vyhodnotit plnění vysoutěžených podmínek a cen, porovnávat zasmluvněný a reálný spend u dodavatelů, ale i vyhodnocovat kvalitu jednotlivých fakturovaných dodávek. Tato část systému umožní Category managerům vyhodnocovat portfolio dodavatelů v dané kategorii, přizvat je k novému poptávkovému řízení a zajistit plynulé dodávky. Managementu nákupního oddělení dashboardy odhalí potenciální úspory a možnost nastavit plán úspor podle jednotlivých kategorií.

Více informací naleznete zde.

TALENT - HR aktivity

Microsoft Dynamics 365 for Talent vám usnadní přijímací proces nových pracovníků a pomůže s výběrem správných lidí, umožní vám zavázat si zaměstnance a optimalizovat vaše HR programy. Talent je propojen s LinkedInem, díky tomu si můžete ověřit kvalifikaci kandidátů a dozvědět se o nich vše podstatné. Zjednodušte si náborový proces díky automatickému plánování pohovorů a rychlé zpětné vazbě. Systém je navržen tak, aby HR manažeři měli v každé fázi náboru aktuální informace a mohli tak dělat kvalifikovaná rozhodnutí o přijetí. Talent poskytuje kompletní 360° pohled na zaměstnance a jejich práci díky soustředění HR programů do jednoho místa, od benefitů a odměňování k hlášení absencí a dodržování interních směrnic a pravidel. Abyste našli ty správné lidi, udržovali jejich loajalitu a produktivitu, využijte Talent!

Více informací k tomuto řešení naleznete zde.

VÝVOJ NA ZAKÁZKU

Zakázkový vývoj poskytuje zákazníkovi řešení v okamžiku, kdy jeho současné systémy nemohou pokrýt požadované potřeby. Výhodou zakázkového vývoje je skutečnost, že nejsme omezeni jen jedním typem aplikací. Dle požadavků klienta vybereme tu nejvhodnější technologii a architekturu i s ohledem na budoucí údržbu a rozvoj.

Kdy potřebují zákazníci zakázkový vývoj:

 • současný systém nemá požadovanou funkcionalitu
 • cena dopracování nových funkcionalit do současného systému je příliš vysoká nebo není možná
 • existuje systém, který dokáže pokrýt novou potřebu, ale klient nevyužije celou komplexnost systému
 • nemodernost a robustnost stávajících systémů
 • při integraci současných systémů na ostatní infrastrukturu
 • zákazník chce, aby se vývoj řídil a přizpůsoboval dynamicky jeho požadavkům na systém

Detailní informace o tom, jaké aplikace dodáváme, se dočtete zde.

 

Pin It on Pinterest

×